crisis management at one school

DSpace Repository

crisis management at one school

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title crisis management at one school
Author Lennartsson, Marie
Date 2013
Swedish abstract
För eller senare kommer man som lärare att ställas inför det faktum där man måste hantera en krissituation, där en eller flera barn behöver omsorg. Forskning inom ämnet krishantering är därför ett viktigt hjälpmedel för hur man på bästa sätt stöttar och hjälper barn och vuxna i svåra situationer. Mitt syfte med detta arbete har varit att ta reda på hur man inom skolan arbetar men krishantering för att på så sätt samla kunskap inom ämnet. Denna kunskap är ett viktigt redskap för mig i mitt kommande läraryrke men också för andra som är verksamma inom läraryrket. I min undersökning har jag använt mig av kvalitativa intervjuer och intervjuat två pedagoger och en rektor. Intervjuerna har tillsammans med den litteratur jag läst gett mig följande resultat: Ingen kris är den andra lik och det är därför svårt att förberedda sig inför eventuella kriser, dock är en krisplan ett väldigt bra hjälpmedel. Barn reagerar olika på kriser utifrån sin ålder och tidigare erfarenheter, det är därför viktigt att personal som jobbar inom skolan har kunskap inom ämnet barn och sorg. Den viktigaste känslan läraren kan förmedla är trygghet till den/dem som är drabbad. Känslan att vara förbered inför kommande kriser är varierad, några känner sig redo och andra skulle vilja ha mer utbildning inom ämnet krishantering.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Krishantering
Bearbetning
Sorg
Handle http://hdl.handle.net/2043/15858 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics