Betyg i årskurs sex – Hur ser lärare på denna förändring innan första betygstillfället?

DSpace Repository

Betyg i årskurs sex – Hur ser lärare på denna förändring innan första betygstillfället?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Betyg i årskurs sex – Hur ser lärare på denna förändring innan första betygstillfället?
Author Andersson, Claes
Date 2013
Swedish abstract
Det nya betygssystemet och betygssättningen från och med årskurs sex börjar tillämpas i full skala i den svenska grundskolan från och med läsåret 2012/13. Denna studie har som syfte att undersöka lärares uppfattningar om denna förändring under en period när den faktiska betygssättningen av sjätteklassare ännu inte har ägt rum. Fyra skolor och 38 lärare deltog i undersökningen. Det teoretiska ramverket var ursprungligen framför allt nyinstitutionellt men även teori och forskning kring betyg och bedömning tas upp. Under undersökningens gång dök det också upp andra intressanta fynd. Att arbetssättet för lärare redan har påverkats i så stor utsträckning var oväntat och att så pass många lärare ändå uttryckte att deras elever i sexan, eller ännu tidigare upplevde så pass mycket stress, var också något oväntat. Dessa fynd analyseras och diskuteras också. Sammanfattningsvis tonar det fram en ganska problemfylld bild av den tidigarelagda betygssättningen i denna undersökning. Eleverna i årskurs sex sägs vara mera stressade av den ökande mängden prov och bedömningar. På plussidan finns, enligt de flesta lärarna i undersökningen, en tendens till att eleverna tar mera seriöst på sina studier. Undervisningen har också, menar en majoritet av informanterna, blivit mera målinriktad, tydligare och kravfylld för både lärare och elever. Statistiskt syns ändå en viss övervikt av de mera positiva svarsalternativen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Betyg
Betygssystem
Betygssättning
Lgr11
Årskurs sex
Lärares uppfattningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/15861 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics