HUR FÖRÄNDRAS EKG-KOMPLEXEN OCH DATORTOLKNINGEN VID FELAKTIG PLACERING AV BRÖSTELEKTRODERNA?

DSpace Repository

HUR FÖRÄNDRAS EKG-KOMPLEXEN OCH DATORTOLKNINGEN VID FELAKTIG PLACERING AV BRÖSTELEKTRODERNA?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title HUR FÖRÄNDRAS EKG-KOMPLEXEN OCH DATORTOLKNINGEN VID FELAKTIG PLACERING AV BRÖSTELEKTRODERNA?
Author Moussa, Nour
Date 2013
English abstract
Resting-ECG is a method of recording the heart's electrical activity, to detect cardiac diseases or disorders of heart rhythm. Previous studies have shown that changes occur in the ECG when the chest electrodes are not placed correctly. The aim of the study was to examine how the ECG changes upon improper placement of chest electrodes. We included 30 patients with three different ECGs: A resting ECG in which electrodes are placed in the right place. The second ECG was recorded with chest electrodes moved up an intercostal room. At the third ECG the electrodes were instead moved an intercostal room down. Both amplitude and differences in computer interpretation were examined from all three recordings.The study was performed at the Department of Clinical Physiology at Skåne University Hospital in Malmö. The R wave amplitude in V1 increased when the chest electrodes were placed too high (p=0.014), and decreased when the electrodes were placed too low (not statistically significant). The R wave amplitudes in V5 and V6 increased when the electrodes were placed too high and decreased when they were placed too low. There were differences in the computerized interpretations of the ECGs in 37% of the patients. We conclude that there are changes in the ECG when the chest electrodes are not correctly placed. There is a risk of over diagnosing septal myocardial if V1-V2 is placed too high and diagnosing left ventricular hypertrophy if V4-V6 are placed too far down.
Swedish abstract
EKG är en metod som registrerar hjärtats elektriska aktivitet, för att upptäcka eventuella sjukdomar eller störningar i hjärtats rytm. Tidigare studier har visat att det sker förändringar i EKG:t om bröstelektroderna inte placeras korrekt. Syftet med studien är att undersöka hur QRS-komplexen förändras vid felaktig placering av bröstelektroderna. Vi registrerade tre EKG från 30 frivilliga patienter: -Ett vilo-EKG där elektroderna placeras rätt. Vid det andra EKG flyttades bröstelektroderna upp ett intercostalrum och vid det tredje EKG flyttades elektroderna istället ner ett intercostalrum. Därefter undersöktes amplitudförändringar i QRS-komplex och T-våg och skillnader i datortolkning. Studien utfördes på Avdelningen för klinisk fysiologi på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Vi fann att R-vågsamplituden i V1 blev lägre då elektroderna placerades ett intercostalrum upp (p=0,014) och istället blev högre då elektroderna placerades ett intercostalrum ner (inte statistiskt signifikant). R-vågsamplituderna i V5 och V6 ökade då elektroderna placerades ett intercostalrum upp, medan de minskade då elektroderna placerades ett intercostalrum ner. Det skedde skillnader i datortolkningen hos 37 % av patienterna. Slutsatsen är att det sker förändringar vid felaktig placering av bröstelektroderna både ett intercostalrum upp respektive ett intercostalrum ner. Man riskerar att överdiagnostisera septal infarkt om V1-V2 placeras för högt och underdiagnostisera vänsterkammarhypertrofi om V4-V6 placeras för långt ner.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Amplitudförändringar
Bröstelektroder
Datortolkning
Felaktigplacering
QRS-komplex
Vilo-EKG
Handle http://hdl.handle.net/2043/15869 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics