Skolgården - en pedagogisk resurs?: En studie om hur två arbetslag använder skolgården som komplement till klassrummet i undervisningen

DSpace Repository

Skolgården - en pedagogisk resurs?: En studie om hur två arbetslag använder skolgården som komplement till klassrummet i undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolgården - en pedagogisk resurs?: En studie om hur två arbetslag använder skolgården som komplement till klassrummet i undervisningen
Author Snecker, Jenny ; Jensen, Ditte
Date 2005
Swedish abstract
Arbetets art: 10 poäng Bakgrund: Vi är två lärarstuderande från Malmö högskola som har examensprofil förskollärare och får även behörighet som fritidspedagog och grundskolans tidigare år. I vår utbildning har vi valt sidoämneskurser såsom Utebildning och No för tidigare skolåren vilket har inspirerat oss till just detta ämne. Syfte: Vårt syfte med denna c-uppsats är att vi vill öka förståelsen för hur viktigt det är för barnen att få tillgång till en stimulerande och trygghetsgivande utomhusmiljö även på skolan. Vårt problem som vi vill undersöka är samverkan med vuxna och barn på skolan, om vad de tycker om skolans utomhusmiljö. Metod: Vi har använt oss av enkäter, intervjuer och observationer. Resultat: I vår undersökning har vi fått fram att majoriteten av pedagogerna på de undersökta skolorna inte använder skolgården som komplement till klassrummet. I resultatet framgår det även att eleverna saknar olika redskap på sin skolgård och att en del vill vara ute mer på lektionerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grundskolan
klassrum
utomhuspedagogik
utebildning
skolgårdar
Handle http://hdl.handle.net/2043/1587 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics