Det påstås att det inte finns ett samband mellan dyslexi och kön... En undersökning om dyslexi, kön och studier.

DSpace Repository

Det påstås att det inte finns ett samband mellan dyslexi och kön... En undersökning om dyslexi, kön och studier.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det påstås att det inte finns ett samband mellan dyslexi och kön... En undersökning om dyslexi, kön och studier.
Author Diamantopoulos, Vassilios ; Olsson, Ante
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att undersöka om det finns skillnader i antalet dyslektiker mellan könen på de skolor som vi har undersökt. Vi vill även se om det finns andra faktorer som påverkar att det kan finnas skillnader i könsfördelningen av dyslektiker på skolorna. Det har framkommit i olika forskningsstudier om dyslexi att det är fler pojkar än flickor som är dyslektiker. De uppgifterna har på senare tid ifrågasatts av nya forskningsrön inom dyslexi. Det som intresserar oss i vår undersökning är hur könsfördelningen hos dyslektiker ser ut inom yrkesförberedande program i förhållande till högskoleförberedande program. Vi har jämfört två olika orter med någorlunda likvärdiga nationella program.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Dyslexi
Könsfördelning
Utbildning
Ordblindhet
Forskning
Stöd
Åtgärdsprogram
Diagnos
Handle http://hdl.handle.net/2043/15873 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics