Äldre personers upplevelser av att flytta till och bo på ett särskilt boende

DSpace Repository

Äldre personers upplevelser av att flytta till och bo på ett särskilt boende

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Äldre personers upplevelser av att flytta till och bo på ett särskilt boende
Author Ghondaghsaz, Nadia ; Svenssen, Sofia
Date 2013
English abstract
To age is a major change for both those who stay at home and for those who choose to move to a nursing home. What the experiences are and what it means has interested us during our education and therefore we decided to take a deeper look into this phenomenon. The aim of this study was to examine the experience older people have of moving to a nursing home and having lived there for a short time. We chose to use a qualitative approach and conducted six interviews with people who had recently moved to a nursing home. The result showed that the change could be divided into physical, psychological and social experiences. In the physical experience were feelings related to the physical dependence of the social care staff as well as the bodily change for the elderly. The psychological experience showed both security/insecurity of staying at home or moving, different losses, and to feel at home. And finally, the social experience showed a big change in the personal network and also that relatives are important during the process of moving and the time afterwards.
Swedish abstract
Att åldras är en stor förändring både för de som bor kvar hemma och för dem som väljer att flytta till ett särskilt boende. Vilka upplevelserna är och vad det innebär har intresserat oss under vår utbildning och därför beslutade vi oss för att ta en djupare titt på detta fenomen. Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen äldre människor har av att flytta till ett särskilt boende och efter att ha bott där under en kort tid. Vi valde att använda en kvalitativ metod och genomförde sex intervjuer med personer som nyligen flyttat till ett särskilt boende. Resultatet visade att förändringen kunde delas in i fysiska, psykologiska och sociala upplevelser. I den fysiska upplevelsen var känslor förknippade med fysiskt beroende av omsorgspersonal samt den kroppsliga förändringen för de äldre. Den psykologiska upplevelsen visade både trygghet/otrygghet av att stanna hemma eller flytta, olika förluster, och att känna sig hemma. Och slutligen visade den sociala upplevelsen på en stor förändring i det personliga nätverket och också att anhöriga är viktiga under processen att flytta och tiden efteråt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject elderly
experience
moving
nursing home
health
physical
psycological
social
Handle http://hdl.handle.net/2043/15877 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics