”Vi är och förblir sociala demokrater” En ideologianalytisk undersökning av första maj-tal anförda av socialdemokratiska partiledare 1955-2005

DSpace Repository

”Vi är och förblir sociala demokrater” En ideologianalytisk undersökning av första maj-tal anförda av socialdemokratiska partiledare 1955-2005

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Vi är och förblir sociala demokrater” En ideologianalytisk undersökning av första maj-tal anförda av socialdemokratiska partiledare 1955-2005
Author Lundgren, Anna
Date 2013
Swedish abstract
Detta arbete är en ideologianalytisk undersökning av tal anförda på första maj under perioden 1955-2005 av svenska socialdemokartiska partiledare tillika statsministrar. Syftet har varit att undersöka om det går att skönja en historisk förändring i specifika begrepps betydelse samt olika innebörd i begreppen beroende på vem som har uttalat dem. Begreppen som har stått i fokus är demokrati, jämlikhet, framtid och den svenska socialdemokratin. Utifrån ideologianalytisk teori har jag studerat begreppen utifrån tre dimensioner. Genom att ställa frågorna ”vilken verklighet talas det om?” och ”vem erkänner denna verklighetsbeskrivning?” till materialet har en djupare betydelse än det faktiska som uttalats analyserats fram. Analysen visar att det tydligt går att se flera olika möjligheter att föra en diskussion kring de specifika begreppen genom att de kontextualiseras olika från år till år. Trots detta har jag kommit fram till att de fyra partiledarena är trogna sin ideologi. Alla ger uttryck för att Socialdemokraterna är en stabil idéburen rörelse och så länge partiet är troget den demokaratiska socialismens idéer kommer det vara ett fortsatt stabilt parti. Sökord: första maj, ideologianalys, den svenska socialdemokratin
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 29
Language swe (iso)
Subject första maj
ideologianalys
den svenska socialdemokratin
Handle http://hdl.handle.net/2043/15883 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics