Gymnasieskolan - inte en skola för alla? : En forskningssammanställning om låg utbildning och hälsa

DSpace Repository

Gymnasieskolan - inte en skola för alla? : En forskningssammanställning om låg utbildning och hälsa

Details

Files for download
Icon
pdf
Overview of item record
Publication Report
Title Gymnasieskolan - inte en skola för alla? : En forskningssammanställning om låg utbildning och hälsa
Author Cederberg, Margareta
Date 2012
English abstract
The report is one of 30 reports that will contribute to the Malmo Commission´s discussions how to reate a socially sustainable Malmo. The report presents resarch studies about conditions or factors that interact in complex adolscent school careers and drop out from school.
Swedish abstract
Rapporten ingår i det sammanlagda kunskapsunderlag av ett 30-tal rapporter som ska utgöra underlag för Malmö kommissionens diskussioner för att skapa ett socialt hållbart Malmö. I rapporten presenteras forskningsstudier som studerat förhållanden eller faktorer som samspelar i ungdomars komplexa skolkarriärer och som medverkar till att ungdomar avbryter sina studier.
Link http://www.malmo.se/Kommun--politik/Kommission-for... (external link to publication)
Publisher Malmö stad
Language swe (iso)
Subject Skolkarriär
Hälsa
Introduktionsprogram
avhopp
avhoppsprocesser
klass
socioekonomisk
migration
genus
fattigdom
mobbing
skolresultat
gymnasieskola
drop out
gymnasieprogram
elevhälsa
skollag
gymnasieförordning
diskriminering
individualisering
mentor
programbyte
IV
stöd
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö
Handle http://hdl.handle.net/2043/15899 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics