Att utforma och utvärdera ett komponentbaserat programmeringsgränssnitt

DSpace Repository

Att utforma och utvärdera ett komponentbaserat programmeringsgränssnitt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att utforma och utvärdera ett komponentbaserat programmeringsgränssnitt
Author Nicklas, Ahlgren ; Jimmy, Kumpulainen
Date 2013
English abstract
The aim of this thesis is to present a proposition of a component-based design which will be used to solve a problem for companies who works with several business systems’ API-components. The solution that is achieved is a component-base inteface that can be customized, maintained and expanded by the user. Our solution describes a design which let the developers at these companies to work against a component-based interface that, programatically, looks and works the same regardless of which business system API they work against. We will use a mixed methodology, that is, we will use both qualitative and quantitative methods to reach our result and conclusions. The choice to use a mixed methodology is based on that it generates more groundwork for us to reach a better result. We will present the background theory for the reader to better understand and interpret our result. We will present our result in three ways: a design, an evaluation of the design and a implementation. Each based on one of the methods we used to reach it. The thesis will be concluded with a discussion, method evaluation and a summary, where we will discuss the work with the thesis and what the result tells us. There will also be a short summary of our choice of methods have worked for us. At last we will reflect on future work, and what might be the next step to take to strengthen and improve our result.
Swedish abstract
Målet med det här arbetet är att presentera ett förslag på en komponentbaserad design som skall användas för att lösa ett problem som finns hos företag som jobbar med flera affärssystems API-komponenter. Lösningen som uppnås är ett komponentbaserat gränssnitt som låter sig anpassas, underhållas och utökas av användare. Vår lösning beskriver hur en design ser ut som låter utvecklarna hos dessa företag arbeta mot ett komponentbaserat gränssnitt som programmatiskt ser identiskt ut oberoende mot vilket API-system utvecklaren arbetar mot eller med. Resultatet når vi genom att använda en blandad metodik, d.v.s. en metodik där både kvalitativa och kvantitativa metoder används. Anledningen till valet av en blandad metodik baseras på att det genererar mer underlag som vi sedan kan använda för att analysera och komma fram till ett välgrundat resultat. Vi presenterar den bakgrundsteori som läsaren behöver sätta sig in i för att lättare kunna tolka och förstå vårt resultat. Resultatet beskrivs och analyserar utifrån den teori som vi tidigare har presenterats. Resultatet delas upp i tre kategorier: design, utvärdering av design och implementation. Dessa kategorier baseras på de metoder som vi har använt för att nå resultatet. Arbetet avslutas med en diskussion, metodutvärdering och sammanfattning som kort går igenom hela arbetet med uppsatsen, vad resultatet kan betyda och hur valet av metod har fungerat. Sist reflekterar vi kort över framtida forskning och hur det går att fortsätta med det här arbetet för att förstärka resultatet.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Design
CBSE
Evaluering
Arkitektur
Handle http://hdl.handle.net/2043/15913 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics