Samband mellan narkotikabruk och kriminalitet samt relation till ungdomars levnadsvanor. Resultat gällande 2009 års levnadsvaneundersökning bland Malmöelever i årskurs 9 respektive 2:a året på gymnasiet

DSpace Repository

Samband mellan narkotikabruk och kriminalitet samt relation till ungdomars levnadsvanor. Resultat gällande 2009 års levnadsvaneundersökning bland Malmöelever i årskurs 9 respektive 2:a året på gymnasiet

Details

Files for download
Icon
PDF
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Samband mellan narkotikabruk och kriminalitet samt relation till ungdomars levnadsvanor. Resultat gällande 2009 års levnadsvaneundersökning bland Malmöelever i årskurs 9 respektive 2:a året på gymnasiet
Author Svensson, Kristina
Date 2013
Swedish abstract
Föreliggande undersökning är en levnadsvaneundersökning där samband mellan narkotikabruk och kriminalitet samt koppling till ungdomars levnadsvanor undersöks. Det övergripande syftet med aktuell studie är att analysera den levnadsvaneundersökning som genomfördes i Malmö stad höstterminen 2009 och härigenom beskriva och analysera förekomst av narkotikabruk och kriminalitet i årskurs 9 (grundskola) samt årskurs 2 (gymnasium). Centrala frågeställningar är: Hur utbrett är narkotikabruk och kriminalitet? Finns det ett samband mellan narkotikabruk och kriminalitet? Vilka faktorer påverkar narkotikabruk och kriminalitet? Undersökningen visar att narkotikabruk och kriminalitet förekommer bland Malmöungdomar men i olika omfattning. Fler Malmöungdomar uppgav att man använt narkotika någon gång än uppgav att man begått mer allvarligt brott. Cannabis var det dominerande preparatet jämfört med andra typer av narkotika. Samtidigt var Cannabisbruk svagare relaterat till kriminalitet jämfört med annan narkotika. Bruk av annan narkotika än Cannabis medförde ökad risk för allvarligt brott. Regelbundet narkotikabruk och kriminalitet predicerades av individuella levnadsvanor och sociala förhållanden.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Beteendeproblem
Kriminalitet
Levnadsvaneundersökning
Narkotikabruk
Normbrott
Risk- och skyddsfaktorer
Ungdomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/15923 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics