Trygghet och ansvar som mål i skolan

DSpace Repository

Trygghet och ansvar som mål i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Trygghet och ansvar som mål i skolan
Author Malmström, Alice
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att studera den nya skollagen och dess syfte gällande trygghet och arbetsro. Jag har utgått från regeringens beslut kring varför en ny skollag arbetades fram, och vilka behov regeringen ansåg att en ny skollag skulle uppfylla. Utifrån detta beslut har jag sedan genom kvalitativa intervjuer studerat hur man som lärare arbetar med skollagen, samt hur kunskapen kring lagen faktiskt ser ut. Den nya skollagen har tre huvudkategorier; kunskap, valfrihet och trygghet, där jag har fokuserat på arbetet kring trygghet. Jag inleder mitt examensarbete med att förklara skollagen utifrån regeringens beslut. Därefter sätter jag detta beslut i relation till hur det praktiska arbetet ser ut ute i verksamheterna. På så sätt kan jag koppla mitt arbete till mitt syfte och mina frågeställningar som i sin tur analyseras. Därefter har jag dragit relevanta slutsatser i min slutdiskussion. Resultatet för mitt examensarbete är att lärarna ute i verksamheterna varken kan eller har stöd av den nya skollagen när det kommer till arbetet kring att skapa trygghet och studiero på skolorna. Det finns det en stark osäkerhet och okunskap, som resulterar i att det förebyggande arbetet som den nya skollagen syftar till är ytterst litet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Ansvarstagande
Arbetsro
Ordning
Skollag
Trygghet
Handle http://hdl.handle.net/2043/15924 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics