Design i fysisk gestaltning - Design in embodied communication

DSpace Repository

Design i fysisk gestaltning - Design in embodied communication

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Design i fysisk gestaltning - Design in embodied communication
Author Jimmy, Offesson
Date 2013
English abstract
This is an examination of how embodied communication transforms during a session of drama education set in a school environment. Social semiotics and multimodality are used in order to examine the students as users of embodied communication. Embodied communication is treated as a medium and the context is analyzed through a design theoretic perspective on learning. Two groups of 10 year old students have been video recorded and observed. The results show that the students’ formal process of designing embodied communication is influenced by existing rules in school, the teacher and the instructions. The informal process of designing embodied communication is affected by social interactions among students, student leaders, the students’ bodily values and themes from their everyday life. Embodied communication, and in part the designing of it, is described as an interaction between body expressions and the use of time, space and materials. How the students designs the embodied communication and how it transforms during the examined session is explained in combining the analytical themes ”formal design”, ”informal design” and ”embodied communication”.
Swedish abstract
Studien undersöker hur fysisk gestaltning i pedagogiskt drama formas under ett lärotillfälle i skolmiljö. Studien använder sig av ett socialsemiotiskt synsätt och en multimodal ansats för att undersöka eleven som utövare av fysisk gestaltning. Fysisk gestaltning betraktas som ett medium och sammanhanget analyseras utifrån ett designteoretiskt perspektiv på lärande. Två grupper elever i 10 års-åldern har filmats och observerats. Resultaten visar att påverkan från regler i skolan, instruktioner och pedagogen beskriver elevernas formella design. Influenser från elevernas värderingar av fysiska egenskaper, teman från deras vardag, från styrande elever och från det sociala samspelet beskriver elevernas informella design. Design i fysisk gestaltning uppstår i kroppsliga uttryck, i tempo, i rum och i material. Formell design, informell design och mediet fysisk gestaltning samspelar i förklaringen av hur elever ordnar sin design i fysisk gestaltning och hur semiotiska resurser används och förändras i fysisk gestaltning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 73
Language swe (iso)
Subject Drama education
Embodied communication
Applied theater
Multimodality
Social semiotices
Applied drama
Handle http://hdl.handle.net/2043/15925 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics