Säkerhet och utveckling - En undersökning av securitization i svensk policy för global utveckling

DSpace Repository

Säkerhet och utveckling - En undersökning av securitization i svensk policy för global utveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Säkerhet och utveckling - En undersökning av securitization i svensk policy för global utveckling
Author Hersler, Cecilia
Date 2011
English abstract
The purpose of this paper is to examine if the Swedish government has elevated development issues as a security threat according to the criteria I have decided to use from Securitization Theory. I have done this by researching official documents from the government and the Ministry of Defence. I have used the constructivist methodology because of their perception the world to some extent overlap with some of the basic ideas of Securitization Theory. I have used a qualitative method when I have investigated my question at issue and tried to answer it. I will argue for the results that I have found that one can answer my question as to the criteria I have set in for the performance of my thesis. By summarizing what I have come to the whole of my key factors I argue that Sweden has taken the step of allowing development issues to go from being politicized to securitized.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida Sverige och dess styrande organ har lyft fram utvecklingsfrågor som ett hot mot säkerheten enligt de kriterier som jag har valt att plocka ur Securitization Theory. Detta har jag gjort genom att undersöka officiella dokument från riksdag och Försvarsdepartement. Jag har använt mig av den konstruktivistiska metodologin eftersom den synen på världen till viss del sammanfaller med några av grundtankarna i Securitization Theory. Jag har använt mig av en kvalitativ metod när jag har undersökt min frågeställning och försökt besvara den. Jag kommer argumentera för det resultatet som jag har funnit, att man kan svara besvara min frågeställning enligt de kriterier som jag har satt upp i för utförandet av min uppsats. Genom att sammanfatta vad jag kommit fram till i helhet med mina nyckelfaktorer argumenterar jag för att Sverige har tagit steget från att låta utvecklingsfrågor vara politicized till securitized.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject utveckling
internationell säkerhet
securitization
mänsklig säkerhet
Köpenhamnsskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/15932 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics