Geografisk information på mobila webben

DSpace Repository

Geografisk information på mobila webben

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Geografisk information på mobila webben
Author Berg, Malin
Date 2013
English abstract
Webbplatser besöks idag genom ett flertal olika enheter med varierande skärmstorlekar. En metod för att anpassa webbplatser till den variation som finns kallas responsiv design. Geografisk information, ofta i form av inbäddade kartor, är ett vanligt inslag på webben. Kombinationen responsiv design och geografisk information har visat sig kunna leda till ett antal interaktionsproblem. Uppsatsen undersöker denna kombination och utreder hur presentation av geografisk information kan anpassas till responsiv webbdesign. Två versioner av samma webbplats byggs, en responsiv basversion och en anpassad version där hänsyn tagits till problem som kan uppkomma för responsiva kartor. Dessa versioner jämförs med varandra i en utvärdering i syfte att ta reda på om anpassningarna lyckats lösa de interaktionsproblem som påvisats. Studien presenterar således en lösning för design och utvädring av en responsiv webbplats för geografisk data. Uppsatsens resultat visas i form av designrekommendationer för hur en responsiv webbplats med geografisk information kan utformas.
Swedish abstract
Web pages are visited through a variety of different devices with varying screensizes. One method for adapting web pages to this variety is called responsive design. Geographical information, often in the form of embedded maps, is common on the web. The combination of responsive design and geographical information has been shown to lead to interaction problems and is therefore assumed to need special considerations. This thesis examines this combination and investegates how presentation of geographical information can be adapted to responsive web design. Two versions of the same web page is built, a responsive base version and an adapted version designed to alleviate interaction problems with responsive maps. The two versions are comparatively evaluated to determine the successfulness of the adaptions. Thus, the study shows a solution for building and testing of a responsive web page with geographical data. The result is presented as recommendations for how a responsiv web page with geographical information can be designed.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject geografisk information
webbutveckling
responsiv webbdesign
responsiva kartor
inbäddade kartor
Handle http://hdl.handle.net/2043/15939 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics