Lärares första tid i yrket - fusionen mellan teori och praktik/The first step in teacher profession - theory and practice in fusion

DSpace Repository

Lärares första tid i yrket - fusionen mellan teori och praktik/The first step in teacher profession - theory and practice in fusion

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares första tid i yrket - fusionen mellan teori och praktik/The first step in teacher profession - theory and practice in fusion
Author Hedensted, Kristian
Date 2005
Swedish abstract
Arbetet består av en undersökning av förskollärare examinerade 2002 och deras första tid i yrket. Fokus i undersökningen har varit på lärarnas ambitioner och på svårigheter att förverkliga dessa. Tolkningen av materialet har varit att försöka förstå relationer mellan ambitionerna och svårigheterna. Övergången från lärarutbildningen till att arbeta i verksamheten, är den fruktsam för professionens utveckling? Det är ett fenomen jag undersökt. Syftet är att undersöka om det fanns en klyfta mellan teori och praktik. Vad jag tycker mig se är att det finns hinder i form av grupperingar emellan människor som skulle kunna arbeta mot samma mål. Det finns således en klyfta mellan teori och praktik och det tyder på att det bl.a. beror på att det inte finns arbetsformer som möjliggör pedagogiska möten mellan olika professionella aktörer på arenan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fenomenologi
forsknings- och utvecklingsverksamhet
förskollärare
skoladministration
Handle http://hdl.handle.net/2043/1594 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics