Motivation, meningsskapande och förskollärare om drivkraften i det pedagogiska arbetet / The importance of motivation and meaning of creativity in the profession as a preschool teacher-The driving forces in the educational work

DSpace Repository

Motivation, meningsskapande och förskollärare om drivkraften i det pedagogiska arbetet / The importance of motivation and meaning of creativity in the profession as a preschool teacher-The driving forces in the educational work

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motivation, meningsskapande och förskollärare om drivkraften i det pedagogiska arbetet / The importance of motivation and meaning of creativity in the profession as a preschool teacher-The driving forces in the educational work
Author Gill, Natalie ; Gustafsson, Lina
Date 2013
Swedish abstract
Motivation, meningsskapande och förskollärare om drivkrafter i det pedagogiska arbetet. The importance of motivation and meaning of creativity in the profession as a preschool teacher-The driving forces in the educational work. Kme – Kultur, språk & medier KSM, Malmö Högskola. Den här uppsatsen har uppkommit ur ett gemensamt intresse för hur vi båda ser på motivation och meningsskapande. Genom den verksamhetsförlagda tiden (VFT) och olika arbeten på förskolor under utbildningens gång har pedagoger i möten framhållit att motivationen för yrket sjunker. Examensarbetet syftar därför till att belysa hur förskollärarna beskriver drivkraft, motivation och meningsskapande för arbete i förskolan. Utförandet av de kvalitativa intervjuerna har skett med förskollärare på två olika förskolor, resultatet från dessa har sedan sammanställts till fyra förskollärare med figurerade namn. Under analysen av empirin har undersökandet av begreppen motivation och meningsskapande skett ur ett personligt och socialt perspektiv. Det personliga perspektivet berör intervjupersonernas sanna upplevelser och tankar om motivation utifrån deras arbeten i förskolan. Medan det sociala perspektivet syftar till den påverkan omgivning, samhälle och kollegor har på förskollärarnas motivation som är en dyrbar resurs i arbetet. Resultatet av studien har visat att ett flertal faktorer påverkar och har påverkat förskollärares motivation och meningsskapandet för arbetet. De synliggjorda tankarna hos förskollärarna har bland annat berört möjligheten till utveckling, erfarenheter, fortbildning och meningsskapande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Drivkraft
Förskollärare
Fortbildning
Meningsskapande
KME
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/15940 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics