Genus i transportbranschen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Genus i transportbranschen
Author Melander, Bengt ; Jönsson, Johan
Date 2013
Swedish abstract
Syfte: Att belysa transportbranschen ur ett genusperspektiv och då försöka tydliggöra varför en del flickor söker in på fordonsprogrammets transportutbildning. Metod: Vi har använt oss dels av den kvalitativa intervjun, dels av den kvantitativa enkätmetoden. Informanterna har varit elever på olika gymnasieskolor, gymnasielärare och personal som arbetar i transportbranschen. Resultat: Den faktor som påverkar eleverna, både pojkar och flickor, mest i sitt val är inställningen att lastbil det är något som män håller på med. De flickor som trots denna inställning väljer transport gör det pga ett stort intresse av lastbilar och av chaufförsjobbet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 53
Language swe (iso)
Subject Genus
Transportbranschen
Manligt
Kvinnligt
Fordonsprogram
Yrkesval
könsfördelning
Yrkeschaufför
Handle http://hdl.handle.net/2043/15946 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics