En studie av designprinciper / A study about design principles

DSpace Repository

En studie av designprinciper / A study about design principles

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En studie av designprinciper / A study about design principles
Author Majetic, Suzana ; Rexhepi, Albiana
Date 2013
English abstract
Today, most companies strive towards creating useful websites using different design principles. Design principles are guidelines that are used to achieve a goal to get good design. This study is a survey of design principles in order to highlight those design principles that companies and organizations apply. Study literature used in this study is "Do not make me think" written by Steve Krug. The book mentions several design principles that we used as help to find out if companies use similar principles. Six persons participated in the interview that was conducted. This interview consisted of a personal interview, semi-structured interviews and telephone interview. This study also contains sub-questions which, together with the interview questions represented the result. The result shows that there are few companies using different design principles while other companies use specific principles. By only using design principles you will not achieve good design and therefor it is important to consider the various factors that play a role in designing a website, such as users and analytical work. The conclusions of this study are based on the results of the interviews as well as the theory. The purpose of this essay is to answer the main question: "Do companies / organizations use specific design principles when designing web pages?
Swedish abstract
Idag strävar de flesta företag mot att skapa användbara hemsidor med hjälp av olika designprinciper. Denna studie är en undersökning av designprinciper i syfte att belysa vilka designprinciper företag och organisationer tillämpar. Designprinciper är riktlinjer som används för att uppnå ett mål, det vill säga god design. Studielitteratur som använts i denna studie är ”Don´t make me think” skriven av Steve Krug. I boken nämns flera designprinciper som vi har haft till hjälp för att ta reda på om företag använder sig av liknande principer. Sex deltagande medverkade i intervjun som utfördes. Denna intervju bestod av personlig intervju, halvstrukturerade intervjuer och telefonintervju. Denna studie innehåller även delfrågor som tillsammans med intervjufrågorna utgjorde resultatet. Studiens resultat visar att det finns enstaka företag som använder olika designprinciper medan andra företag använder specifika principer. Att endast tillämpa designprinciper utgör inte god design därför är det viktigt att tänka på olika faktorer som spelar en roll vid utformning av en hemsida, exempelvis användarna och analysarbete. Slutsatserna i denna studie grundas på resultatet av intervjuerna samt teorin. Syftet med uppsatsen är att besvara huvudfrågan: Använder företag/organisationer specifika designprinciper vid utformning av webbsidor?
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Designprinciper
design
designregler
användbarhet
designprocess
användarvänlighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/15947 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics