Introduktion om medie- och informationskunnighet

DSpace Repository

Introduktion om medie- och informationskunnighet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, review other scientific
Title Introduktion om medie- och informationskunnighet
Author Amhag, Lisbeth
Date 2013
Swedish abstract
Detta temanummer har fokus på medierande läroprocesser, som samspel mellan elever, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, kommunikation och handlingar, men också på vilka sätt digitala redskap och andra nätbaserade resurser kan tillämpas i en pedagogisk kontext. Idag är det lika naturligt i barns och ungomars vardag att kommunicera och ha erfarenhetsutbyte på nätet, som att samtala ansikte mot ansikte. Likaså går dagens medieteknologi mot ökad mobilitet både i skolan, högre utbildning och i samhället. Denna utveckling har utvidgat möjligheterna för såväl undervisning och lärande, som observation och dokumentation, men också delaktighet och inflytande. Gränserna mellan olika studieformer och medieanvändning suddas ut och tillämpningarna är mer oberoende av tid och plats. Istället skapas kombinationer som är flexibla och gör det möjligt att undervisa, samarbeta och lära på olika sätt både i och utanför skolan och på distans. Men vad vet vi om medieanvändning och dess betydelse för lärande? Vad vet vi om medie- och informationskunnighet?
Link http://tidskrift.nu/artikel.php?Id=8830... (external link to publication)
Publisher Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Host/Issue Pedagogisk Forskning i Sverige;1-2
Volume 18
ISSN 1401-6788
Language swe (iso)
Subject Mediekunnighet
Informationskunnighet
Informationsteknik
Informations- och kommunikationsteknik
Medieteknik
Mobilt lärande
Medieanvändning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15952 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics