E-commerce via smartphone - implications of consumer perceptions and habits

DSpace Repository

E-commerce via smartphone - implications of consumer perceptions and habits

Details

Files for download
Icon
Our essay of ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title E-commerce via smartphone - implications of consumer perceptions and habits
Author Börjesson, Johan ; Cipra, Zoran
Date 2013
English abstract
The purpose of this paper is to identify consumer e-commerce preferences but also to trace any differences regarding consumer’s preferences via smartphone or PC. The paper identifies e-commerce as a phenomenon that is becoming stronger and that is going to rival the traditional e-commerce. The goal of this paper is to identify consumer’s e-commerce preferences. To solve our issue we will use different methods. Based on our studies, together with our selected methods, we found that consumers prefer sitting at a personal computer with the consumption of a commodity. It is linked to the consumer wants to sit in their homes where they quietly can make their purchase. Another significant factor is that the screen size is too small on the smartphone. One detail that consumer’s mention is that the interface on a smartphone is worse than on a PC. Key words: e-commerce, smartphone, mobile commerce, Personal Computer
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är dels att identifiera konsumenternas e-handelspreferenser men även att ta reda på eventuella skillnader gällande användarpreferenser via smartphone respektive persondator. Uppsatsen identifierar e-handel som ett fenomen som blir allt starkare och som är på väg att konkurrera ut den traditionella detaljhandeln. För att kunna svara på vår problemformulering tar vi hjälp av olika metoder. Utifrån våra undersökningar tillsammans med våra utvalda metoder har vi kommit fram till att konsumenterna hellre sitter vid en persondator vid konsumtion av en vara. Det hör samman med att konsumenterna vill sitta i sitt hem där de i lugn och ro kan göra sitt köp. En annan betydande faktor är att skärmstorleken är för liten på smartphone. En detalj som konsumenterna nämner är att gränssnittet på en smartphone är sämre än på en persondator. Nyckelord: e-handel, smartphone, mobil e-handel, persondator
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject smartphone
e-commerce
desktop computer
Handle http://hdl.handle.net/2043/15958 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics