Poststrukturalism : Metodologi, teori, kritik

DSpace Repository

Poststrukturalism : Metodologi, teori, kritik

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Poststrukturalism : Metodologi, teori, kritik
Author Herz, Marcus ; Johansson, Thomas
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna bok är att ge läsaren god inblick i poststrukturalism och hur denna tradition hänger samman med olika former av diskursanalys. Tre utmaningar som poststrukturalismen står inför diskuteras: en sociologisk, en materiell och en epistemologisk. Genom att placera de metodologiska diskussionerna i ett adekvat och intressant intellektuellt sammanhang och peka på möjliga kopplingar mellan bredare teoretiska synsätt och mer konkreta och handfasta arbetssätt är förhoppningen att boken ska kunna bidra till nya kreativa lösningar på de utmaningar som poststrukturalismen står inför. Ett av bokens kanske mest spännande teman och projekt är själva undersökningen av hur ett kritiskt tänkande, som till att börja med också betraktades som suspekt och "postmodernt", numera inkorporerats i "normalvetenskap". Tänkare som Derrida, Butler och Deleuze ses som delar av en västerländsk kanon. Boken vänder sig till studerande inom samhällsvetenskapliga utbildningar och andra intresserade av poststrukturalistisk metodologi och teori.
Publisher Liber
ISBN 9789147111411
Pages 188
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15966 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics