Att designa för beteendeförändring / Designing for behavioural change

DSpace Repository

Att designa för beteendeförändring / Designing for behavioural change

Details

Files for download
Icon
Bachelor's thesis ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att designa för beteendeförändring / Designing for behavioural change
Author Hanell, Jenny
Date 2013
Swedish abstract
Jag har utforskat hur en beteendeförändring kan genomföras med hjälp av existerande teoretiska modeller och centrala metoder inom interaktionsdesign och tjänstedesign. För att specificera mig har jag samarbetat med banken SEB och inriktat mig på kvinnors ekonomiska beteende och hur man kan få dem att öka sitt intresse för det privata sparandet. Den litteratur som jag har granskat berör till största del kvinnors ekonomiska beteende och hur en förändringsprocess av ett beteende kan gå till. Mina egna empiriska undersökningar har varierat mellan olika typer av intervjuer och observationer där jag främst har granskat vad kvinnor finner motiverande, både ur ett generellt och ett ekonomiskt perspektiv. Genom en designprocess har mitt arbete resulterat i ett koncept på en banktjänst som innefattar de beståndsdelar som en sådan, enligt min undersökning, bör ha för att få kvinnor att bli motiverade till att spara pengar. Konceptet bygger på att återspegla sparmål i form av personliga visualiseringar i en online miljö.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 58
Language swe (iso)
Subject Interaktionsdesign
Beteendeförändring
Tjänstedesign
Banktjänst
Sparande
Kvinnors ekonomiska beteende
Transteoretisk modell
Visualisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/15990 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics