How light becomes performance space

DSpace Repository

How light becomes performance space

Details

Files for download
Icon
It's a 80 mb PDF file
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title How light becomes performance space
Author Olofsson, Emilia ; Swahn, Ingrid
Date 2013
English abstract
This text is the result of our thesis we implemented during the sixth and final semester at Stage Production program at Malmö University. We raise questions and thoughts about the light, room and illuminate the role of the creative team. The aim of this work was to how we can, through light and lighting design, explore the creation of the room, how we define the room we worked in and how it is to be part production. We conclude that although the experience of light and space is individual, this it what makes it an interesting area.
Swedish abstract
Det här är en text som är ett resultat av vårt examensarbete vi genomfört under den sjätte och sista terminen på scenproduktionsutbildningen på Malmö högskola. Texten och examensarbetet utgår ifrån frågeställningar som vi arbetat med under terminen i samband med att vi ljussatt två teaterföreställningar som satts upp av Teaterhögskolan i Malmös examinerande masterelever. Vi tar upp frågor och tankar om ljuset, scenrummet och ljussättarens roll i det kreativa teamet. Syftet med detta arbete har varit att utforska hur vi kan ta hjälp av ljus och ljusdesign i skapandet av scenrummet. Hur vi definierar de rum vi arbetat i och hur det är att vara en del en produktion. Vi har kommit fram till att trots att själva upplevelsen av ljus och rum är individuell, så är det just det som gör det till ett intressant område. Konkreta saker vi fått svar på är att färg och form påverkar människan, oavsett om vi är medvetna om det eller inte.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Space
lighting design
lighting designer
colour
set design
Handle http://hdl.handle.net/2043/15993 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics