Den subtila tystnaden: hur elever med svenska som andraspråk uppfattar situationen i

DSpace Repository

Den subtila tystnaden: hur elever med svenska som andraspråk uppfattar situationen i

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den subtila tystnaden: hur elever med svenska som andraspråk uppfattar situationen i
Author Sundström, Nina
Date 2013
English abstract
The purpose of this essay is to find out how students that have Swedish as their second language perceive their everyday in school and in specific the subject of history. What obstacles and advantages do multilingual students have? It emerges through interviews with four students at an elementary school in Malmö, that it is not an easy topic to discuss with students. An addition to the previous purpose is also to find out what research has come up with concerning multilingual students whose education is taught in their second language, and how teachers can implement an education so that all students have equal conditions for a good learning situation. Research indicates that it is essential to make use of language oriented teaching in all classrooms and subjects to ensure all students to have an equal education.
Swedish abstract
Denna uppsats syftar till att undersöka hur elever med svenska som andraspråk uppfattar sin skolvardag och specifikt historieundervisningen i skolan. Vilka hinder och vilka fördelar har elever med flerspråkighet. Genom intervjuer med fyra elever på en grundskola i Malmö framkommer det, att det är ett svårt ämne att diskutera med eleverna. Syftet är också att ta reda på vad forskningen säger om just flerspråkiga elever vars utbildning sker på ett annat språk än deras modersmål, och hur skolan på bästa sätt kan genomföra undervisningen så att alla elever kan ha lika förutsättningar för en god undervisning. Forskningsresultatet pekar på att det är av största vikt att använda sig av språkinriktad undervisning i klassrummen i alla ämnen om alla elever ska skall ha en likvärdig utbildning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject History
teaching
multilingual
second language
Handle http://hdl.handle.net/2043/15998 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics