Kamratrespons och självvärdering i nätbaserat lärande

DSpace Repository

Kamratrespons och självvärdering i nätbaserat lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Kamratrespons och självvärdering i nätbaserat lärande
Author Amhag, Lisbeth
Editor Amhag, Lisbeth ; Kupferberg, Feiwel ; Leijon, Marie
Date 2013
Swedish abstract
Det jag vill belysa i detta kapitel är hur pedagogik och didaktik i nätbaserade lärmiljöer kan utvecklas med stöd av kamratrespons och självvärdering. Under det senaste decenniet har distansutbildningar och campusbundna kurser, som helt eller delvis är organiserade med hjälp av nätbaserade lärmiljöer, stadigt ökat. Distansundervisning är i dag den högskolesektor som växer snabbast. De nätbaserade arenorna i lärplattformar och andra e-mötesplatser har öppnat nya kanaler för kommunikation och erfarenhetsut-byte, vilket medför nya sätt att undervisa på och lära sig i och med. Här förväntas lärare organisera och administrera utbildningen med hjälp av va-rierade arbetssätt som motiverar och utmanar studenterna i deras lärande. Studenterna förväntas delta aktivt, samarbeta och diskutera olika kursupp-gifter och kurslitteratur. Kamratrespons och självvärdering blir då betydelse-fulla redskap under lärprocessen, eftersom lärandet både synliggörs och granskas genom feedbackprocessen. Även återkopplingen blir tillgänglig snabbare och ger fler betraktelsesätt än läraren kan ge ensam.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Medierat lärande och pedagogisk mångfald
ISBN 978-91-44-08466-4
Pages 29
Page 95-123
Language swe (iso)
Subject Distansundervisning
Kamratrespons
Nätbaserat lärande
Självvärdering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16003 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics