Om personaliserande sökmotorer – Styrkor och problemområden

DSpace Repository

Om personaliserande sökmotorer – Styrkor och problemområden

Details

Files for download
Icon
Uppsats
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Om personaliserande sökmotorer – Styrkor och problemområden
Author Engström, Johannes
Date 2013
English abstract
The Internet has an increasingly bigger role in our society and search engines are some of the most common ways to find relevant websites. The complexity and efficiency of the search engine algorithms increases as the user and his interests are added to the information retrieval process. The search engines retrieve results that are not only relevant in relation to the search phrase, but also in relation to the user. The search engine creates a profile of each user and the profile is used to heighten the precision of the search result. In this study, we use literature search and interviews to examine what impact the profiles may have on the results and what opinions users, within the target group students, might have regarding the results and profiles. We conclude that the personalized search algorithms generate value-laden results, based on what the user tends to search for. This has a clear advantage in information searches on the Internet. The interviewees have some areas of concern with the user-specific results. They argue that the produced result might be biased and might possibly cause personal realities and worldviews. We, however, argue that this is no real world problem, nothing of the sort is visible nor obvious to us, but that the personalisation technique could have the effect of biased personal realities. Moreover the interviewees argue that the making of the profiles is problematic, that the search engine can interpret the information wrong. They also argue that the safe storage of the profiles is important because profiles describe the individual users and may contain sensitive information. We discuss how a proper level of insight in the profiles will improve users’ search experience and prevent the violation of users’ privacy.
Swedish abstract
Internet har en allt större roll i vårt samhälle och sökmotorerna är ett av de vanligaste sätten att leta sig fram till relevanta webbplatser. Sökmotorernas algoritmer visar sig dock bli allt mer invecklade och effektiva genom att blanda in användaren och hämta information om dennes intressen. Sökmotorerna hämtar resultat som inte bara är relevanta i förhållande till sökfrasen, utan också i förhållande till användaren. Sökmotorn skapar en profil av varje användare och med den preciseras resultatet. I studien använder vi oss av litteratursökningar och intervjuer för att undersöka vilken inverkan profilerna har på resultatet samt vilka åsikter användare, inom målgruppen studenter, har angående resultatet och profilerna. Vi kommer fram till att de personaliserande sökalgoritmerna skapar ett värdeladdat resultat utifrån vad användaren brukar söka på, vilket har en klar fördel vid informationssökningar på internet. Intervjupersonerna ser emellertid vissa problemområden med det användarspecifika resultatet. De menar att resultatet kan bli ensidigt och därmed ge upphov till personliga verkligheter. Vi argumenterar för att det inte finns belägg för att det är ett verkligt och aktuellt problem, men att problemet kan uppstå genom tekniken. Ytterligare talar intervjupersonerna om att skapandet av profiler kan bli fel, då sökmotorn kan tolka information fel, samt att en säker lagring av profilerna är viktigt på grund av att de beskriver användarna som individer och kan innehålla känslig information. Vi för en diskussion kring hur en lagom insyn på profilerna kan förbättra användarnas sökupplevelser samt förhindra att användarnas integritet kränks.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject personalization
search engine
datavetenskaplig etik
ostrukturerad intervju
grounded theory
värdeladdningar i algoritmer
Handle http://hdl.handle.net/2043/16014 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics