När oljan inte längre finns tillgänglig - en studie om hur sveriges skogsägarföreningar påverkas av förändrad tillgång till energi

DSpace Repository

När oljan inte längre finns tillgänglig - en studie om hur sveriges skogsägarföreningar påverkas av förändrad tillgång till energi

Details

Files for download
Icon
När olja inte längre ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title När oljan inte längre finns tillgänglig - en studie om hur sveriges skogsägarföreningar påverkas av förändrad tillgång till energi
Author Johansson, Love
Date 2013
English abstract
Energy in the form of oil allowed a mechanization process to take place during the 1950:s. Accelerating climate changes is now demanding that the fossil fuels in the forestry machines must be replaced. The purpose of this paper is that from a cultural perspective; examine how the Swedish forest owners' associations will be affected by the change in access to energy. To answer the question five in depth interviews were conducted. The study shows that the forest owners' associations have a culturally imprinted picture of the environment as malleable and the change is mainly seen as an opportunity to produce bioenergy in order to reverse the declining productivity. Cultural clashes therefore occur with the environmental movements which have a different vision on how forests should be used. The diesel depending forestry machines also constitutes a major weakness that may impede the continued expansion as the forest owners' associations are thermodynamically bound.
Swedish abstract
Energi i form av olja möjliggjorde under 1950- talet en mekanisering av skogsbruket. Accelererande klimatförändringar ställer nu krav på att den fossila energin som skogsmaskinerna är beroende av måste ersättas. Syftet med uppsatsen är att utifrån ett kulturperspektiv undersöka hur Sveriges skogsägarföreningar kommer att påverkas av den förändrade tillgången till energi. För att besvara syftet genomfördes fem djupintervjuer. Studien visar att skogsägarföreningarna har en kulturellt präglad bilda av miljön som formbar och att förändringen främst ses som en möjlighet att framställa bioenergi för att bryta den sjunkande produktiviteten. Kulturkrockar uppstår därför med miljörörelser som har en annan syn på hur skog ska användas. Skogsmaskinernas dieselberoende utgör samtidigt en stor svaghet som kan komma att hindra en fortsatt expansionen eftersom skogsägarföreningarna är termodynamiskt bundna.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject skogsbruk
peak oil
olja
energi
kultur
normer och värderingar
Handle http://hdl.handle.net/2043/16015 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics