Hur kan lärare hantera situationer där elever känner skuld och skam

DSpace Repository

Hur kan lärare hantera situationer där elever känner skuld och skam

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur kan lärare hantera situationer där elever känner skuld och skam
Author Stigborn, Belinda
Date 2013
Swedish abstract
Denna studie syftar till att granska forskning och litteratur kring skuld och skam med utgångspunkt i skuld- och skamkänslor och dess effekter. Problem som har uppkommit undervägs kommer att belysas, både hur studiens resultat formades och hur hela processen med studien påverkade mig rent personligen. Teorierna i studien är kopplade till skuld och skam med syfte att undersöka vad som påverkar och händer inom oss när vi känner och upplever skuld- och skamkänslor, samt vilka följder det kan medföra. Studien kommer att presentera metoder som skulle kunna bidra till skolans-, individens personliga- och samhällets utveckling, och avslutas med ett resonemang kring hur dessa metoder tillsammans med empati kan lösa upp känslor av skuld och skam.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Pedagogik
kommunikation
skuld och skam
Handle http://hdl.handle.net/2043/16016 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics