"Jag twittrar om fotboll dagligen" Om pojkars användande av sociala medier under skoldagen

DSpace Repository

"Jag twittrar om fotboll dagligen" Om pojkars användande av sociala medier under skoldagen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag twittrar om fotboll dagligen" Om pojkars användande av sociala medier under skoldagen
Author Brandt, Annika ; Stahl, Marianne
Date 2013
Swedish abstract
Med detta examensarbete vill vi undersöka hur pojkar i gymnasieåldern använder sociala medier. Syftet med vårt arbete är att bidra med kunskap om deras användning av sociala medier, särskilt utifrån skolan. För att få svar på våra frågor har vi genomfört tio kvalitativa intervjuer med elever vid Samhällsprogrammet/medieinriktning och Individuella programmet. Elevernas svar och relevant litteratur utgör grunden för vårt examensarbete. Vi har kommit fram till att elevernas användning av sociala medier under skoldagen ser mycket olika ut och att detta beror främst på pojkarnas tillgång till it-teknik. I undersökningen har den ena skolans elever tillgång till egen dator genom ett så kallat en-till-en koncept, vilket gör att de är mer aktiva på nätet. Vad som också kommer fram i vårt arbete är att få lärare använder sociala medier som en resurs i lärandet, även om det är skillnader mellan de undersökta skolorna, samtidigt som de intervjuade även lyfter fram bra exempel på användande av sociala medier. Flipped classroom lyfts fram som en tänkbar pedagogisk lösning för skolan, då elever har möjlighet att ta del av undervisningen oavsett rum och tid, även om det personliga mötet också är viktigt. Vi kan också konstatera att lärarens roll förändras i och med de möjligheter som sociala medier ger till kommunikation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Flipped classroom
gymnasieskola
likvärdig
läroplaner
pojkar
skoldag
sociala medier
Handle http://hdl.handle.net/2043/16017 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics