Sommarakademin 2013 : ett enat Malmö

DSpace Repository

Sommarakademin 2013 : ett enat Malmö

Details

Files for download
Icon
Rapport från ...
Overview of item record
Publication Report
Title Sommarakademin 2013 : ett enat Malmö
Author Herz, Marcus
Date 2013
Swedish abstract
Nätverket Ett enat Malmö har bildats på initiativ av Institutionen för socialt arbete vid Malmö Högskola. Syftet är att skapa en samlingsplats för alla de socialarbetare, eldsjälar och organisationer som utgår ifrån att människan är den största resursen som finns. Den grundläggande idén är att det du inte kan göra själv kan du åstadkomma med andra. Med utgångspunkt i forskningsplattformen Social utsatthet och socialt arbete (SUSA) tog ett mer organiserat samarbete form med syftet att utveckla verksamheter, bygga kunskaper och utveckla nya arbetsmetoder utifrån vardagens verkligheter. På institutionen för socialt arbete har Enrique Perez, docent i socialt arbete, ansvarat för och tagit initiativ till arbetet med Ett enat Malmö. Tanken att skapa en samlingsplats introducerades med målet att försöka samla alla de socialarbetare och organisationer som utgår från att människan utgör den största resursen, och har som grundläggande idé att det du inte kan göra själv kan du åstadkomma tillsammans med andra. Den 1-3 augusti, 2013 genomfördes därför tre dagar bestående av föreläsningar, paneldebatter och workshops som varvades med basket, fotboll, dans, musik och uppträdanden. Tre frågor skulle enligt inbjudan specifikt lyftas upp: rasism, barnfattigdom och social utsatthet, samt hur dessa frågor hanteras i Malmö. Detta utgör en rapport från dessa tre dagar och en mindre utvärdering.
Publisher Hälsa och samhälle, Institutionen för Socialt Arbete, Malmö Högskola
Pages 18
Language swe (iso)
Subject Malmö
Sommarakademin
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16031 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics