Predikande kvinnor och gråtande män : Frälsningsarmén i Sverige 1882-1921

DSpace Repository

Predikande kvinnor och gråtande män : Frälsningsarmén i Sverige 1882-1921

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Predikande kvinnor och gråtande män : Frälsningsarmén i Sverige 1882-1921
Author Lundin, Johan A.
Date 2013
Swedish abstract
När Frälsningsarmén kom till Sverige på 1880-talet lämnades få oberörda. Den utåtriktade och färgstarka organisationen väckte nyfikenhet och glädje, men också frustration och ilska. Folk ifrågasatte om arméns metoder som till stor del hämtats ur den samtida populärkulturen verkligen var förenliga med kristen tro. Man upprördes över att män och kvinnor ur arbetarklassen genom sitt engagemang i Frälsningsarmén gjorde anspråk på militära titlar som inte ansågs vara dem värdiga. Många förfasades särskilt över att kvinnor tog sig friheten att uppträda iklädda militär uniform och predika Guds ord, för andra öppnade detta ögonen för en möjlig kvinnlig emancipation. Att ansluta sig till armén som soldat eller officerare innebar ett tydligt val; man fick räkna med att bli bespottad av många, men också att ingå i känslomässigt laddad gemenskap. I den här boken undersöker historikern Johan A. Lundin Frälsningsarmén, dess officerare och soldater årtiondena runt sekelskiftet 1900 med ett genusperspektiv. Genom närläsning av ett stort urval av källor såsom frälsningssoldaters omvändelseberättelser, korrespondens till och från Frälsningsarméns högkvarter, tidskrifter och samtida stridsskrifter ges en sammansatt bild av religionens roll som generator för görande av maskulinitet och femininitet.
Publisher Kira
ISBN 9789198092134
Language swe (iso)
Subject Genus
persormativitet
religion
Frälsningsarmén
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/16037 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics