Uppfylls målen vad det gäller flerspråkighet i förskolan?

DSpace Repository

Uppfylls målen vad det gäller flerspråkighet i förskolan?

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Uppfylls målen vad det gäller flerspråkighet i förskolan?
Author Dunér, Pia ; Schumacher, Lisa
Date 2012
English abstract
The aim of our study was to obtain an overview of the work on multilingualism and diversity within preschool in a chosen municipality. In addition, to make an analysis of development needs in relation to the importance of the individual, group and organizational perspective. The work is based on qualitative interviews carried out with mother tongue teachers and preschool teachers within the municipality. Results show that working with multilingualism and diversity in the chosen municipality must be developed with clearer guidelines about the work and cooperation between mother tongue teachers and preschool teachers. Improved, flexible and more inclusive practices need to be designed to ensure that bilingual children can be supported in their development of identity and language, which in turn will benefit society at large.
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att få en bild av arbetet med flerspråkighet och mångfald inom förskolan samt hur pedagogerna arbetar med läroplansmålen kring detta. Vi ville dessutom undersöka utvecklingsbehoven i relation till dess betydelse ur individ, grupp och organisationsperspektiv. Arbetet bygger på kvalitativa intervjuer med modersmålslärare och förskollärare i kommunen. Resultatet visar att arbetet med flerspråkighet och etnisk mångfald i den utvalda kommunen behöver utvecklas. Förskolans personal behöver mer kunskap i ämnena och direktiven från ledningen behöver bli tydligare. Med tydligare riktlinjer kring arbetet kan samarbetet mellan modersmålslärare och förskollärare förbättras och en mer flexibel och inkluderande verksamhet utformas. Detta så att flerspråkiga barn kan få stöd i sin identitetsutveckling samt sin språkutveckling, vilket i sin tur är till gagn på individnivå, gruppnivå samt ur ett samhällsperspektiv.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject flerspråkighet
förskola
modersmål
modersmålsstöd
mångfald
Handle http://hdl.handle.net/2043/16042 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics