Digitala medier i undervisning?

DSpace Repository

Digitala medier i undervisning?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Digitala medier i undervisning?
Author Hernández Herrero, Roberto
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med detta arbete har varit att undersöka ungdomars användning av digitala medier och hur de ser ut på användningen av dessa i sina respektive skolgång. Med en bredare kunskap på området är förhoppningen att lärare ska kunna bedriva undervisning som inkluderar datorer och tillgången till digitala medier på ett mer effektivt och utvecklande sätt. För att närma mig till ämnet har jag genomfört kvalitativa intervjuer med elever i olika program på gymnasienivå. Resultatet av undersökningen visar att formerna för lärande har förändrats de senaste åren på grund av den explosion av digitala verktyg som blivit en del av vår vardag och att det därför krävs nya färdigheter för att kunna navigera i det överflöd av information som finns på nätet. Undersökningen visar också att bild kan ha blivit viktigare än text för att förstå, tolka och förmedla mening och att sociala medier eller datorspel används väldigt sällan i undervisningen. Elever uttrycker en tydlig vilja att i större utsträckning få använda datorer i undervisningen och anser att lärarna än så länge inte har tillräcklig kunskap för att bedriva den typen av undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Bild
Datorspel
Digitala medier
Facebook
Identitet
Internetvanor
Handle http://hdl.handle.net/2043/16043 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics