Variabelbegreppet

DSpace Repository

Variabelbegreppet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Variabelbegreppet
Author Koppenaal, Carolin
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att studera hur elevers uppfattning av variabelbegreppet utvecklas mellan årskurs 7 till 9. Internationella tester visar att svenska elever i årskurs 8 har svårt för det matematiska begreppet variabler samtidigt som skolverket har konstaterat att variabelbegreppet är viktigt för förståelsen av matematiken på gymnasienivå. Inom forskningsprojektet Concepts in Secondary Mathematics gjorde forskaren D. E. Küchemann på 1980-talet en klassificering av elevers uppfattning av variabelbegreppet. Denna klassificering i 6 stadier används av bland annat skolverket och har även använts i denna studie. Küchemann ansåg att de flesta elever i åldrarna 13-15 inte hade möjlighet att helt uppfatta variabelbegreppets korrekta innebörd, en slutsats som blivit kritiserad. Jag ville således undersöka om jag kunde klassificera och mäta en utveckling i elevers uppfattning av variabelbegreppet enligt Küchemanns stadier. Jag studerade elever i årskurs 7 till 9 och använde mig av en enkätundersökning. Resultatet visade på en mycket tydlig utveckling av elevernas uppfattning av variabelbegreppet. I motsats till Küchemanns undersökning visade eleverna i årskurs 8 och 9 att de hade en uppfattning av variabelbegreppet som hör hemma i klassificeringens tre högre stadier. Däremot visade det sig att vara mycket svårt att klassificera uppfattningen hos de elever, övervägande från årskurs 7, som hade en uppfattning som representeras av de tre lägre stadierna. Jag anser att dessa tre lägre stadier är missuppfattningar och studiens resultat har fått mig att reflektera över hur konkretiseringar som används inom matematikundervisningen påverkar elevers förståelse.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject algebra
begreppsbildning
Küchemann
matematik
variabler
åk 7-9
Handle http://hdl.handle.net/2043/16044 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics