Hur skolan kan främja integration och inkludering av flerspråkiga elever

DSpace Repository

Hur skolan kan främja integration och inkludering av flerspråkiga elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur skolan kan främja integration och inkludering av flerspråkiga elever
Author Abedali, Methak
Date 2013
English abstract
The essay is about how multilingual students integrated and included in a multicultural school. Four teachers were interviewed after an interrogation manual where the same questions were asked of all respondents. Results showed that all teachers prioritized inclusion of multilingual and newly arrived students to accelerate their integration into the Swedish school. The teachers also highlighted the importance of a good mother tongue and study support to individual students and enable learning and understanding for them. All teachers also pointed out that a good working relationship with and commitment from the home and the parents are of great importance for the successful integration of the school. Lastly, all the teachers how important is to mix their multilingual pupils with Swedish students.
Swedish abstract
Uppsatsen handlar om hur flerspråkiga elever integreras och inkluderas i en mångkulturell skola. Fyra olika lärare intervjuades efter en frågemanual där samma frågor ställdes till alla intervjuade. Resultat visade att samtliga lärare prioriterade inkludering av flerspråkiga och nyanlända elever för att påskynda deras integration i den svenska skolan. Lärarna lyfte också fram vikten av en god modersmålsundervisning samt studiehandledning för att individuellt stödja eleverna och möjliggöra inlärning och förståelse för dem. Samtliga lärare påpekade vidare att ett gott samarbete med och engagemang från hemmet och föräldrarna är av stor betydelse för en framgångsrik integration i skolan. Slutligen ansåg alla lärare hur viktigt är att blanda deras flerspråkiga elever med svenska elever.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 31
Language swe (iso)
Subject Nyckelord: integrering
inkludering
flerspråkighet
förberedelseklass
modersmåls undervisning
studiehanledning på modersmålet
Handle http://hdl.handle.net/2043/16046 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics