Vad tycker ni egentligen om vår historia? / What do you really think of our history?

DSpace Repository

Vad tycker ni egentligen om vår historia? / What do you really think of our history?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad tycker ni egentligen om vår historia? / What do you really think of our history?
Author Eldstig, Christian
Date 2013
English abstract
This study is about how immigrant students with a notion of Western history, see it within the perspective of their own history. How do they perceive reading about Swedish and European history and how that in some way is affected by the historic reality of their country of origin. Furthermore, the study tries to discern what impact their heritage has for the understanding of what is being taught in their schools. The paper also takes a closer look at how they want the teaching to be for greater enriching of their learning process. Also examined, in connection with this study, are possible obstacles to embracing the modern 'in' theories which are part of the current school debate in 2013 in Sweden.
Swedish abstract
Den här uppsatsen handlar om hur invandrarelever reflekterar sin uppfattning om västerländsk historia i sin egen. Hur de uppfattar att läsa om svensk och europeisk historia och hur det på något sätt påverkas av den historiska verkligheten i deras ursprungsland. Vidare försöker den här studien urskilja vilken påverkan deras arv har för förståelsen av vad som lärs ut i deras skolor. Denna uppsats tar även en närmare titt på hur de vill att undervsningen ska vara för att mer berika deras läroprocess. I anslutning till det, försöker uppsatsen att diskutera möjliga hinder för att uppnå sådana teoretiska ideér i den nuvarande skoldebatten i Sverige 2013.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject intercultural education
minorities in Sweden
historic understanding
interkulturell undervisning
svenska minoriteter
historisk förståelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/16048 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics