Hur systematisk är systematiken? : Några semiotiska resursers betydelse för skapandet av explicita tematiska mönster i lärartext och lärobok

DSpace Repository

Hur systematisk är systematiken? : Några semiotiska resursers betydelse för skapandet av explicita tematiska mönster i lärartext och lärobok

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Hur systematisk är systematiken? : Några semiotiska resursers betydelse för skapandet av explicita tematiska mönster i lärartext och lärobok
Author Nygård Larsson, Pia
Editor Juvonen, Päivi
Date 2009
Swedish abstract
Denna artikel har sin utgångspunkt i ett pågående avhandlingsprojekt, där det övergripande syftet är att ur ett andraspråksperspektiv samt utifrån en vidgad textsyn undersöka gymnasieelevers textmöten och textskapande i ämnet biologi. Artikeln har inspirerats av socialsemiotiska och multimodala teorier, och inledningsvis redogörs kort för begreppen tematiska mönster och semiotiska resurser, vars tillämplighet sedan prövas analytiskt. Syftet är att utröna några semiotiska resursers betydelse för skapandet av explicita tematiska mönster i lärartext och lärobok. Analysen visar på att de visuella resurserna spelar en betydande roll i de undersökta klassrumssekvenserna. Genom bland annat två grafiska overheadbilder uttrycks taxonomiska relationer av läraren på ett mer explicit sätt än vad som är fallet i läroboken. Dessa overheadbilder utgör därmed centrala multimodala resurser i det de får en strukturerande funktion i undervisningen, samtidigt som de konkretiserar och kontextualiserar innehållet. Analysen av en enskild lektionssekvens visar därutöver på en viss spänning mellan olika semiotiska resurser. Med ett multimodalt lärobokuppslag som startpunkt, samt utifrån delvis olika syften, vävs skrift, bild och konkreta föremål samman i klassrumsgenomgången på ett dynamiskt sätt. De visuella resurserna i form av bilder och föremål har här delvis en utvidgande och fördjupande funktion som till viss del riskerar att skymma de semantiska relationerna, vilket kan sägas vara en del av det multimodala klassrummets utmaningar.
Publisher Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap
Host/Issue Språk och lärande. Language and Learning : Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 7-8 november 2008. Papers from the ASLA Symposium in Stockholm, 7-8 November, 2008.
Series/Issue ASLA:s skriftserie;22
ISSN 1100-5629
ISBN 978-91-87884-22-1
Pages 14
Page 71-84
Language swe (iso)
Subject Språk och lärande i NO
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/16054 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics