Hur systematisk är systematiken? : Några semiotiska resursers betydelse för skapandet av explicita tematiska mönster i lärartext och lärobok

DSpace Repository

Hur systematisk är systematiken? : Några semiotiska resursers betydelse för skapandet av explicita tematiska mönster i lärartext och lärobok

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nygård Larsson, Pia
dc.contributor.editor Juvonen, Päivi
dc.date.accessioned 2013-11-04T08:02:24Z
dc.date.available 2013-11-04T08:02:24Z
dc.date.issued 2009 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-87884-22-1 en_US
dc.identifier.issn 1100-5629 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16054
dc.description Denna artikel har sin utgångspunkt i ett pågående avhandlingsprojekt, där det övergripande syftet är att ur ett andraspråksperspektiv samt utifrån en vidgad textsyn undersöka gymnasieelevers textmöten och textskapande i ämnet biologi. Artikeln har inspirerats av socialsemiotiska och multimodala teorier, och inledningsvis redogörs kort för begreppen tematiska mönster och semiotiska resurser, vars tillämplighet sedan prövas analytiskt. Syftet är att utröna några semiotiska resursers betydelse för skapandet av explicita tematiska mönster i lärartext och lärobok. Analysen visar på att de visuella resurserna spelar en betydande roll i de undersökta klassrumssekvenserna. Genom bland annat två grafiska overheadbilder uttrycks taxonomiska relationer av läraren på ett mer explicit sätt än vad som är fallet i läroboken. Dessa overheadbilder utgör därmed centrala multimodala resurser i det de får en strukturerande funktion i undervisningen, samtidigt som de konkretiserar och kontextualiserar innehållet. Analysen av en enskild lektionssekvens visar därutöver på en viss spänning mellan olika semiotiska resurser. Med ett multimodalt lärobokuppslag som startpunkt, samt utifrån delvis olika syften, vävs skrift, bild och konkreta föremål samman i klassrumsgenomgången på ett dynamiskt sätt. De visuella resurserna i form av bilder och föremål har här delvis en utvidgande och fördjupande funktion som till viss del riskerar att skymma de semantiska relationerna, vilket kan sägas vara en del av det multimodala klassrummets utmaningar. en_US
dc.format.extent 14
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap en_US
dc.relation.ispartofseries ASLA:s skriftserie;22
dc.subject Språk och lärande i NO en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Hur systematisk är systematiken? : Några semiotiska resursers betydelse för skapandet av explicita tematiska mönster i lärartext och lärobok en_US
dc.type BookChapter en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Education and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Culture, Languages and Media (KSM) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION en_US
dc.relation.ispartofpublication Språk och lärande. Language and Learning : Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 7-8 november 2008. Papers from the ASLA Symposium in Stockholm, 7-8 November, 2008. en_US
dc.format.ePage 84
dc.format.sPage 71
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics