Konstruktioner av det behövande barnet : Om "vad", "vem" och intersubjektivitet i en specialpedagogisk förskolekontext

DSpace Repository

Konstruktioner av det behövande barnet : Om "vad", "vem" och intersubjektivitet i en specialpedagogisk förskolekontext

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Konstruktioner av det behövande barnet : Om "vad", "vem" och intersubjektivitet i en specialpedagogisk förskolekontext
Author Palla, Linda
Editor Aspelin, Jonas
Date 2013
Swedish abstract
Kapitlet utgår från en specialpedagogisk förskolekontext och belyser hur barn på olika vis konstrueras som behövande subjekt i institutionella samtal. I texten synliggörs intersubjektivitet utifrån ett punktuellt respektive ett pedagogiskt och specialpedagogiskt relationellt perspektiv. Detta genom att rikta fokus mot frågan om barns tillblivelser som "vad" eller "vem" i mellanmänskliga möten i förskolan.
Link http://hkrforskningsblogg.files.wordpress.com/2013... (external link to publication)
Publisher Kristianstad University Press
Host/Issue Relationell specialpedagogik : i teori och praktik;
Series/Issue Kristianstad University Press;2013:02
ISBN 9789197942287
Pages 15
Page 163-177
Language swe (iso)
Subject specialpedagogik
förskola
relationell
intersubjektivitet
specialpedagogiska perspektiv
behov
relationellt perspektiv
konstruktioner
punktuellt perspektiv
mellanmänskliga möten
vad eller vem
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16061 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics