Autentiska texter som fiktion och möjlighet / Authentic Texts: Fiction or Possibility

DSpace Repository

Autentiska texter som fiktion och möjlighet / Authentic Texts: Fiction or Possibility

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Autentiska texter som fiktion och möjlighet / Authentic Texts: Fiction or Possibility
Author Borg, Mattias
Date 2005
Swedish abstract
I centrum för denna uppsats står så kallade autentiska texter. Uppsatsen vill uppmärksamma de teoretiska svårigheterna som är knutna till detta begrepp. Samtidigt vill den visa på de många möjligheter som begreppet kan rymma. För att närma mig detta område har jag valt att kombinera ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv: dels undersöks olika definitioner av begreppet, dels intervjuas två lärare i engelska om deras användning av autentiska texter i undervisningen. Trots begreppets svaga teoretiska grund tycks det ha en relativt stark position inom dagens språkundervisning. I uppsatsen hävdas att ett grundläggande ifrågasättande kan öppna för en djupare förståelse av begreppet. Det handlar inte om att ogiltigförklara begreppet, utan att upptäcka det på nytt. Begreppet är tvivelaktigt; frågorna det genererar är i högsta grad fängslande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject autentiska texter
engelska
gymnasielärare
språkundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1607 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics