Fritidspedagogens arbete med fysisk aktivitet på fritidshemmet

DSpace Repository

Fritidspedagogens arbete med fysisk aktivitet på fritidshemmet

Details

Files for download
Icon
Examensarbete 2013
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fritidspedagogens arbete med fysisk aktivitet på fritidshemmet
Author Viktoria, Stendahl
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka vad fritidspedagoger från olika skolar anser om fysiska aktiviteters betydelse samt hur fritidspedagogerna arbetar med att främja och stödja elevernas fysiska utveckling på fritidshemmet. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om fysisk aktivitet och fritidshemmet. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville jag få reda på hur fritidspedagoger tänker kring fysiska aktiviteter betydelse för barn, hur fritidspedagoger arbetar med fysiska aktiviter på olika fritidshem och vad fritidspedagoger tycker om sitt nya uppdrag att komplettera skola när det gäller fysiska utveklingen. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att alla intervjuade fritidspedagoger har gemensam uppfattning om vilken stor roll har fysiska aktiviter i barns utveckling och hälsa. Dock fanns det inte något målinriktat arbete med fysiska aktiviteter på fritidshem som undersöktes. Det visade sig att alla respondenter försöker planera och arbeta för att kunna bjuda barn som vistas på fritidshemmet på olika fysiska aktiviter så ofta så möjligt. Några av intervjuade fritidspedagoger tyckte att genom att variera och vara flexibel stimuleras barns intresse till att vara fysisk aktiva.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fritidshem
fritidspedagog
fysisk aktivitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/16088 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics