Öppna brev: om lärarutbildningens kulturella praktik

DSpace Repository

Öppna brev: om lärarutbildningens kulturella praktik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Öppna brev: om lärarutbildningens kulturella praktik
Author Thavenius, Jan
Date 2005
Swedish abstract
Baksidestext: Jan Thavenius är en kreativ och kritisk vän till den nya lärarutbildningen i Malmö. I texter och vid seminarier har han ställt frågor och formulerat en del förslag om lärarutbildningen som en demokratisk offentlighet. Jan Thavenius arbete med lärarutbildningen har handlat om kulturfrågor i bred mening, men med ett osedvanligt djup och med stort intresse för de människor som skapar och återskapar kulturen. Här har fyra texter samlats. De har alla tillkommit som ”brukstexter” för olika sammanhang men de är, kanske just därför, läsvärda för en större krets än de ursprungligen involverade. Texterna handlar om offentlighet och estetik, om humanistiska perspektiv, om IKT som teknologi och kultur och om ämnesdidaktik och demokrati och så lyder också kapitelrubrikerna. Tack för breven! enheten Kultur, språk, medier
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Host/Issue Rapporter om utbildning;1
ISSN 1101-7643
Pages 151
Language swe (iso)
Subject lärarutbildning
estetik
humanistiska perspektiv
kultur
IKT
demokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/1609 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics