Projekt som det politiska samverkanskravets uppsamlingsplatser : en studie av Malmö stads projektverksamheter

DSpace Repository

Projekt som det politiska samverkanskravets uppsamlingsplatser : en studie av Malmö stads projektverksamheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Projekt som det politiska samverkanskravets uppsamlingsplatser : en studie av Malmö stads projektverksamheter
Author Forssell, Rebecka ; Fred, Mats ; Hall, Patrik
Date 2013
English abstract
Many studies have shown the difficulty of managing complex, interorganizational problems in the form of short-term projects; nevertheless the projectification of public policy continues. In this article an empirical study of the City of Malmö's project act ivities is conducted in order to examine the changing and stabilizing effects of projects. A further aim is to develop the political science understanding of the increased use of projects as organizational forms in public sector. A meta-study based on 30 evaluations was conducted as well as three case studies. The article shows that projects, or results and knowledge gained from projects, seldom is implemented in the permanent organization. Instead, projects tend to lead to new projects. Projects are placed in specific “parking lots”, aside from the ordinary organization, before transportation to new projects a phenomenon which creates a degree of stability for public organizations, and which is evident in the growing number of organizations with the main task of man aging projects. This relative stability can be understood in terms of conflicts between different logics: a system logic (controlled by external funders) focused on the continuous creation of new projects: a political logic with the aim of demon strating development oriented collaboration; and an organizational logic that is focused on predictability and thus tend to repel temporary structures. One conclusion is that it is not primarily the project format that is problematic, but rather that projects tend to lead to bureaucratization as local decision makers do not take responsibility for development.
Swedish abstract
Många studier har visat på svårigheten att hantera komplexa, gränsöverskridande problem i kortsiktig projektform; likväl fortsätter politikens projektifiering. I denna artikel genomförs en empirisk studie av Malmö stads projektverksamheter i syfte att und ersöka förändrande och stabiliserande effekter av projekt. Ett vidare syfte är att utveckla den statsvetenskapliga förståelsen av den ökade användningen av projekt inom offentlig sektor. Dels genomförs en metastudie byggd på 30 utvärderingar; dels genomförs tre kortare fallstudier. Artikeln visar att projekt sällan implementeras i ordinarie verksamhet, men ofta ger upphov till nya projekt. Detta leder till att projekt blir relativt stabila uppsamlingsplatser för verksamheter, vilket ty dliggörs när särskilda organisationer skapas med syftet att hantera projekt. Denna relativa stabilitet kan förstås utifrån motsättningen mellan olika logiker: en systemlogik (styrd av externa finansiärer) inriktad på det kontinuerliga skapandet av nya projekt; en politisk logik som har behov av att demonstrera utvecklingsinriktad samverkan; samt en organisationslogik som är inriktad på förutsägbarhet, och som därmed tenderar att stöta ifrån sig temporära organisationsformer. En slutsats är att det inte i första hand är projektformen som är problematisk, men att den tenderar att leda till byråkratisering eftersom lokala beslutsfattare inte tar ansvar för utvecklingen.
Link http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/sjpa/article/vie... (external link to publication)
Publisher School of Public Administration, University of Gothenburg
Host/Issue Scandinavian Journal of Public Administration (SJPA);2
Volume 17
ISSN 2001-7405
Pages 23
Page 37-59
Language swe (iso)
Subject projektifiering
samverkan
finansieringslogik
systemlogik
organisationslogik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16090 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics