Att hitta varje barns hemlighet

DSpace Repository

Att hitta varje barns hemlighet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att hitta varje barns hemlighet
Author Andersson, Emma ; Lindborg, Rebecca
Date 2013
Swedish abstract
Undersökningen behandlar hur man som pedagog kan bemöta och arbeta med utagerande beteende hos barn i förskoleålder, ur ett pedagogiskt perspektiv. Utagerande beteende definieras som något som märks, alltså hörs och syns väldigt tydligt och det kan ha många bakomliggande orsaker. Relationsskapande, rutiner, att hitta strategier och ett aktivt arbete med lek har visat sig vara huvudstenarna för att bemöta och arbeta med utagerande barn på ett bra sätt. Undersökningen är av kvalitativ sort och empirin har samlats in genom intervjuer och observationer av pedagoger. Därefter har resultaten jämförts med litteratur som behandlar ämnet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Utagerande
Rutiner
Struktur
Relationsskapande
lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/16102 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics