Krama mig och fråga hur jag mår - skilsmässobarns perspektiv på skolans bemötande

DSpace Repository

Krama mig och fråga hur jag mår - skilsmässobarns perspektiv på skolans bemötande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Krama mig och fråga hur jag mår - skilsmässobarns perspektiv på skolans bemötande
Author Eurenius, Pernilla ; Svensson, Karolina
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med studien är att ur barns perspektiv undersöka hur skolan på ett bra sätt kan bemöta barn med separerade föräldrar. Frågeställningarna har även vidrört hur de separerade föräldrarna vill att deras barn ska bli bemötta av pedagoger i skolan. Studien är kvalitativ och vi har använt oss av en projektiv intervjumetod där barnen har fått projicera sina åsikter mot olika situationer rörande andra barn med separerade föräldrar. Forskning från bland annat BRIS och Rädda Barnen har fastställt att barn som genomgår en kris ofta saknar vuxna stödpersoner inom skolan. Vår studie visar att barnen har varit ledsna i skolan och saknar en vuxen person som finns där för dem. Barnen har eftersökt människor att prata med samt uttryckt en önskan om att få diskutera sin situation tillsammans med andra barn i samtalsgrupper. Slutligen har det visat sig att skolan kan göra mycket på ett enkelt sätt för att bemöta dessa barn. De kan till exempel presentera skolsjuksköterskor, kuratorer med flera varje termin och förklara vad dessa finns där för, så att barnen är medvetna om att det finns vuxna på skolan att få stöd hos förutom sin lärare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Skilsmässa
Skilsmässobarn
Barn i kris
Skolans roll
Skolans bemötande
Barns perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/16103 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics