"Jag vill ju va' som du!" - identifikation genom klass och etnicitet i disneyklassiker

DSpace Repository

"Jag vill ju va' som du!" - identifikation genom klass och etnicitet i disneyklassiker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag vill ju va' som du!" - identifikation genom klass och etnicitet i disneyklassiker
Author Henriksson, Anna ; Svärd, Alexandra
Date 2012
Swedish abstract
Film är ett uppskattat medel att använda i skolundervisningen (Giroux, 2000). Därför är syftet med denna undersökning är att ta reda på hur klass och etnicitet framställs i två utvalda disneyklassiker och hur film kan gynna arbete kring identitetsutveckling och värdegrundsfrågor. Varför just Disney är för att det är en filmkategori som många barn har sett vilket gör att många barn kan relatera till ämnet. Anledningen till varför denna undersökning görs är att lärare bör vara medvetna om att filmer kan uppfattas på olika sätt beroende på barnens tidigare erfarenheter. Den valda metoden för att utföra undersökningen blev att göra filmanalyser där fokus läggs på klass, etnicitet, makt och värdegrund. Dessa begrepp valdes ut för att tydliggöra hur de kan framställas, uppfattas och användas av lärare i skolan med hjälp av disneyklassiker. Resultatet av undersökningen visar att de valda filmerna innehåller en del likheter trots att de har olika handlingar. Detta gäller bland annat huvudkaraktärens familjebild. Filmerna visar också en del föråldrade synsätt på de begrepp som behandlas i uppsatsen. Slutdiskussionen handlar om hur film kan användas för att behandla begreppen i skolundervisningen. Exempelvis kan film användas för att behandla begrepp som är känsliga att diskutera med sina elever. Det blir då ett användbart verktyg för både lärare och elever för att distansera sig i diskussioner och undvika att någon ska känna sig utpekad.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Disney
etnicitet
identifikation
klasstillhörighet
makt
populärkultur
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/16104 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics