Barns inflytande över material i förskolans inomhusmiljö

DSpace Repository

Barns inflytande över material i förskolans inomhusmiljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns inflytande över material i förskolans inomhusmiljö
Author Holmgren, Emelié ; Möller, Josefine
Date 2013
Swedish abstract
Sammanfattning I Barns inflytande över material i förskolans inomhusmiljö, författad av Emelié Holmgren och Josefine Möller, studeras barns inflytande och delaktighet kring material i en förskolas inomhusmiljö. Åldern på barnen är tre-fem år. Syftet med denna studie är att förstå arbetet med barns delaktighet och inflytande över förskolans material ur ett demokratiskt synsätt, samt att vi även är intresserade över hur pedagogerna ser på detta. Intervjuer och observationer har legat till grund för denna studie. Våra teoretiska begrepp är delaktighet, inflytande och makt. Under arbetets gång har vi förstått det som att man som pedagog kan ha en vision om hur man vill att arbetet kring verksamheten och barngruppen ska utföras men att det är mycket runt omkring som avgör hur arbetet utförs. Inom arbetslaget måste man vara överens vilket arbetssätt man vill ha och som pedagog måste man vara tydlig mot barnen kring hur man vill att de ska vara med på ett demokratiskt sätt. Arbetet med barns delaktighet och inflytande i förskolan ur ett demokratiskt perspektiv är inget som sker automatiskt. I arbetslaget måste man hela tiden uppdatera varandra om vad det är som sker och följa upp sitt arbete så att det hela tiden passar den barngrupp man har och det arbetslag som finns på avdelningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject inflytande
förskola
inomhusmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/16108 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics