Varför bloggare bloggar samt förhållandet mellan privat och offentligt på bloggen

DSpace Repository

Varför bloggare bloggar samt förhållandet mellan privat och offentligt på bloggen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Varför bloggare bloggar samt förhållandet mellan privat och offentligt på bloggen
Author Åkesson Petrovic, Stefanie
Date 2013
Swedish abstract
Varför bloggare bloggar samt förhållandet till privat och offentligt på bloggen. Intervju med fyra bloggare i Sverige, en kvalitativ undersökning. Studiens syfte är att undersöka varför individer bloggar och hur de förhåller sig till privat respektive offentligt. För att ta reda på detta har vi använt metoden kvalitativ undersökning. Detta gjordes genom att intervjua fyra olika bloggare med olika åldrar och intressen. De intervjuade har ingen anknytning till varandra. Arbetet har jämförts med en tidigare undersökning utfört av Nardi et Al (2004) i USA. För att analysera detta arbete har vi läst Jürgen Habermas teori om privat och offentligt, professor Erving Goffman teori om bakre och främre regionen, diverse artiklar om hur medier påverkar det privata och det offentliga. Studien bekräftar att man bloggar främst för att man vill, med bakomliggande diverse motiv. Via bloggen blir de intervjuade sedda/hörda och får möjligheten att utöka nätverk. De intervjuade förhåller sig olika till privat och offentligt. Gränsen mellan vad som är privat och engagerar offentligheten är svår att dra idag.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject Blogg
bloggare
följare
inlägg
bloggplattform
privat blogg
offentlig blogg
personlig
privat
offentlig
Handle http://hdl.handle.net/2043/16112 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics