Hur planerar fritidspedagoger sin undervisning utifrån barns delaktighet? How does after-school teachers plan thier teaching from childrens participation?

DSpace Repository

Hur planerar fritidspedagoger sin undervisning utifrån barns delaktighet? How does after-school teachers plan thier teaching from childrens participation?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur planerar fritidspedagoger sin undervisning utifrån barns delaktighet? How does after-school teachers plan thier teaching from childrens participation?
Author Makki, Inaya ; Bjorsing, Oskar
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka pedagogers syn på deras arbetssätt med barns delaktighet och inflytande. För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av följande frågeställning: •Hur planerar fritidspedagoger sin undervisning utifrån barns delaktighet? För att undersöka arbetet så använder vi oss av kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger på olika skolor. Alla pedagoger som vi intervjuade jobbar inom fritidsverksamheten. Vårt resultat visar att alla pedagogerna på de olika verksamheterna arbetar utifrån barnens intresse och delaktighet. Pedagogerna arbetar med barnen på olika sätt genom att låta barnen bestämma över hur deras verksamhet ska se ut, pedagogerna låter även barnen får välja vilka aktiviteter de är intresserad i att göra. Genom elevråd så får alla barnen vara med och påverka deras verksamhet, där både pojkar och flickor får vara med. Val av aktiviteter är ofta anpassade efter ålder men här kan även barnen leka tillsammans eller själva. Detta görs genom att pedagogerna dokumenterar och samtalar med barnen som sedan följs upp för att förbättra verksamhetens kvalitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 26
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/16119 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics