Interpreting the curriculum : mathematics and didactic contracts in swedish preschools ; tema: ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik?

DSpace Repository

Interpreting the curriculum : mathematics and didactic contracts in swedish preschools ; tema: ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Interpreting the curriculum : mathematics and didactic contracts in swedish preschools ; tema: ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik?
Author Delacour, Laurence
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med den artikeln är att belysa hur en vidgad matematikdidaktik kan ta form på några svenska förskolor. För att analysera hur några förskollärare omformar, preciserar och konkretiserar de matematiska målen i förskolans läroplan, med fokus på de didaktiska frågor rörande innehåll - vad är matematik för yngre barn? och form - hur kan matematik kommuniceras, placerar jag min studie inom ramen för ett läroplansdidaktiskt perspektiv. Matematikdidaktiskt influeras jag av situationsteori och didaktiskt kontrakt är ett huvudbegrepp i analysen. Termen didaktiskt kontrakt ses som en metafor för uppsättningen av implicita och explicita regler för social och matematisk interaktion i en barngrupp. Jag använder en vidgad definition av det didaktiska kontraktet för att belysa hur förväntningar på relationen mellan lärare, barn och matematik framträder i talet om och transformeringen av de matematiska målen, med fokus på de didaktiska frågorna vad och hur. Sammantaget samspelar huvudbegreppen transformera och matematikdidaktiska kontrakt i min studie. Analysen är då inriktad på hur samhälleliga förväntningar som uttrycks i nationella matematiska mål transformeras och framträder i form av didaktiska kontrakt i några förskolepraktiker.
Link http://www.his.se/forskning/ovrig-forskning/pedago... (external link to publication)
Publisher Högskolan i Skövde
Host/Issue Utbildning & Lärande Education & Learning;2
Volume 6
ISSN 2001-4554
Pages 15
Page 64-78
Language eng (iso)
Subject förskola
matematik
läroplan
didaktisk kontrakt
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::MATHEMATICS
Handle http://hdl.handle.net/2043/16124 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics